Müşteri Hizm. +90 212 652 50 95

DEĞERLERİMİZ

• Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,

• Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,

• Yasal ve etik kurallara uymak,

• Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,

• Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,

• Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,

• Müşteri, Çalışan, Hissedar ve Tedarikçi odaklı olmak,

• İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,

• Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,